Om vores professionelle netværk

Vore opgaver er oftest komplekse og sammensatte.
Disse sager kræver høj professionalitet. Høj professionalitet kræver flere gode hoveder, der supplerer hinanden.

Derfor gør vi brug af et stort professionelt netværk af primært psykologer og psykiatere.

Disse finder vi i vores tætte netværk (se herunder) samt blandt VISO's andre specialister, i psykiatrien (særligt Århus Universitetshospital Risskov), m.m.

Vore primære samarbejdspartnere er:​

Seniorkonsulent Niels Danstrup

(tidl. socialchef i Fredericia Kommune),

mail: nielsdanstrup@mail.dk 

Brückner Praksis, særligt virksomhedens stifter og ejer, psykolog Louise Brückner Wiwe, samt to af hendes specialister. Louise er specialist og supervisor i neuropsykologi og supervisor i psykopatologi.

Brückner Praksis har en lang række neuropsykologer ansat og tilknyttet, se linket til Brückner Praksis hjemmesiden.

Psykolog Mette Rønn. Mette og Steen Guldager har samarbejdet gennem tolv år.

Mette Rønn er erhvervspsykolog og autoriseret af Psykolognævnet.

Hun har mere end 10 års erfaring som organisationskonsulent.

Hun har en international konsulentuddannelse med titlen Leading Meaningful Change

fra ProDev i Belgien. Desuden er hun uddannet iNarrativ Praksis og i Analytisk Psykoterapi.

Hun er tilknyttet som ekstern lektor ved Psykologisk Institut, Århus Universitet.

Kristian Avnsbøl, FU-leder i Aarhus Kommune

Her ud over trækker vi på et meget stort netværk af andre eksperter rundt om i landet ift. ADHD, autisme, udviklingshæmning/oligofreni, skizofreni, misbrug, organisationspsykologi, m.m., dels på psykiatriske hospitaler, dels i private organisationer.

Steen Guldager har desuden gennem en årrække via Fredericia Kommune haft et tæt samarbejde med Kommunernes Landsforening om udvikling af den kommunale indsats for særligt borgere med misbrug og psykiske/psykiatriske problemer.
Kontaktperson og reference Rafai Atia, konsulent i KL i Social og Sundhed, Udsatte Voksne, mail raf@kl.dk.  

Niels Danstrup​

Niels Danstrup er landskendt som udvikler af misbrugsbehandlingen i Fredericia Kommune.
Han blev senere socialchef i kommunen.
Niels Danstrup har været rådgiver for Socialministeriet, Socialstyrelsen, Kommunernes Landsforening m.m. gennem mange år, og har haft stor indflydelse på udviklingen af misbrugsområdet nationalt.
Niels Danstrup er i dag seniorkonsulent, og er bestyrelsesmedlem for flere behandlingscentre, samt styregruppemedlem for udvikling af nye tiltag for kriseramte borgere med alvorligt stofmisbrug.

Steen Guldager

Steen Guldager, f. 1960, er cand.psych. fra Aarhus Universitet.
Medlem af Dansk Psykologforening, autoriseret af Dansk Psykolognævn.

Siden 1995 har Steen Guldager deltaget i en række ekspert- og arbejdsgrupper i Socialministeriet og Sundhedsministeriet, og deres styrelser, samt Kommunernes landsforening, m.fl. bl.a.:

 • Narkotikarådet (Socialministeriet)
 • ’Havarikommissionen’ (Psykisk syge kriminelles forløb 2005-2009, Sundhedsstyrelsen)
 • Koordinerende indsatsplaner (Sundheds- og Socialstyrelsen)
 • Stofmisbrugspakken 2015 (Socialstyrelsen): faglig følgegruppe samt særligt arbejdsgruppe for nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling
 • Kvalificering af 2020-målene (Socialstyrelsen)
 • Kvalificering af Socialstyrelsens indsats ift dobbeltdiagnosticerede
 • Ekspertgruppe i Sundhedsministeriet til belysning af stigningen i voldsdomme i retspsykiatrien
 • Udvikling af og undervisning i KL’s basisscreener
 • Div. sparring, undervisning, foredrag for KL
 • Faglig ekspert for Socialstyrelsen i audits i forbindelse med implementering af den nye socialtilsynslov
 • KL’s kommende arbejdsgruppe for udvikling af samarbejdet med KL og regionerne omkring dobbeltdiagnosticerede
 • M.m.

1990 selvstændig psykolog for Århus Kommune, Kulturgyngen, Gøglerskolen m.m.

1993 Opstart af og afdelingsleder på Værestedet, værested for stof- og alkohol-misbrugere på gadeplan i Århus Kommune

1995 centerleder Ungdomscentret/Center for Misbrugsbehandling i Århus Kommune, herunder medlem af Narkotikarådet, samt foredrags- og undervisning i Danmark, Norge, Lithauen, Rusland, Makedonien

1999 Konsulent og søjleleder i Udviklingskonsulenterne ApS

2003 psykolog og teamleder i Selma, privat psykiatrisk behandlingsinstitution, særligt for yngre mennesker med alvorlige personlighedsforstyrrelser (borderlin) m.m.

2004 f.f. selvstændig med firmaet Mindful, senere navneskift til Socialpsykologisk Center, primært med opgaver for Fredericia Misbrugscenter. Herunder i 2005-2010 medlem af arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, ift. psykisk syge, der har begået alvorlig personfarlig kriminalitet. Link til arbejdsgruppens afsluttende rapport:

Initiativtager til og ansvarlig for forsknings-projekt til screening af 250 borgere i kommnalt misbrugscenter for psykiatrisk comorbiditet sammen med Helsefonden og Center for Rusmiddelforskning.

Langvarigt samarbejde med Kommunernes Landsforening omkring misbrug og psykiatri.

Cand.psych. fra Aarhus Universitet, senere autoriseret af Dansk Psykolognævn.

Leicester Conference på Tavistock Institute of Human Relations,, England, træning i organisations- og gruppedynamikker.

Uddannelse og certificering fra ProDev (Professional Development Centre) i Belgien http://www.pro-dev.be/.

Uddannelse i kognitiv terapi for læger og psykologer.

Div. kursusforløb i dobbeltdiagnoser, personlighedsforstyrrelser, psykofarmakologi, ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy), div. terapeutiske interventionsmetoder, m.m.
Certificering / træning i div. MMPI, NeoPir, MCMI-III, CANTABeclipse, WAIS-III og IV, SCID-II, neuropsykologisk testbatteri, m.m., herunder assessmentkursusforløb under Dansk Psykologforening.

Vivi Guldager​

Vivi er uddannet socialpædagog fra Peter Sabroe Seminariet 1994.

Vivi har arbejdet i det kommunale med udsatte borgere med misbrug siden da, og har således 18 års erfaring på området.

Hun har arbejdet med en række funktioner: medarbejder på værested for de mest udsatte misbrugere, opsøgende gadearbejde, fremskudt misbrugsrådgivningsenhed for udsatte borgere med anden etnisk baggrund, misbrugsbehandler, misbrugsrådgiver.

Vivi har misbrugsuddannelse, uddannelse i kognitiv misbrugsbehandling, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), KL’s kurser i screening af psykiske lidelser hos stofmisbrugere, den udvidede CAREuddannelse (Recovery), gestaltterapeutisk grundforløb, samt en lang række kurser omkring prostitution blandt misbrugere, personlighedsforstyrrelser, borgere med anden etnisk baggrund, etc.

Socialpsykologisk Center / Solbakken 47 / DK-8240 Risskov / Telefon: +45 40 14 49 00 / E-mail:

steen@socialpsykologi.dk